Over ons

Door de jarenlange ervaring heeft Vondellaan vastgoed een stabiele en gezonde woningportefeuille opgebouwd.

 • Vondellaan vastgoed bestaat inmiddels meer dan 4 jaar.

 • Vondellaan vastgoed bestaat uit een team van vastgoedprofessionals die in het verleden werkzaam zijn geweest binnen de volgende gebieden:

  • Vastgoed

  • Juridisch

  • Financieel

  • Sales

  • Onderhoud

 • Flexibel en professioneel team

Onze groep

Per 1 juli 2019 ziet de groep waar wij deel van uit maken er uit als volgt:

De hier getoonde vennootschappen zijn allemaal actief met het aanbieden van producten en diensten gerelateerd aan vastgoed en modulaire (flex-) woningen, met uitzondering van N.V. De Garantie, handelend onder de naam Meldpunt Schuldsanering die op dit moment alleen een doorverwijsfunctie vervult.

Onze Vastgoedmaatschappijen

Binnen onze groep zijn er twee vennootschappen die effecten uitgeven en leningen aantrekken voor directe investeringen in verhuurde woningen: Thuisborg Finance B.V. (Thuisborg) en Vondellaan Vastgoed Beheer B.V. (Vondellaan).

Thuisborg richt zich op de sale & lease back (verkoop en terugverhuur) vanuit een maatschappelijke doelstelling, in het bijzonder voor senioren. Per 1 juli 2019 heeft deze vennootschap onder de voorwaarden van haar Woningwaarde Verzilverplan en het Woningwaarde Estate Plan geïnvesteerd in 2 woningen en 3 mantelzorgwoningen. Daarnaast is een letter of intent getekend voor de levering en verhuur van 45 woningen voor de uitstroom van jongeren uit de geestelijke gezondheidszorg medio maart 2020.

Vondellaan richt zich op de aankoop en verhuur en de ontwikkeling van huisvesting vanuit een commerciële doelstelling, in het bijzonder voor expats en arbeidsmigranten. Per 1 juli 2019 heeft deze vennootschap ten behoeve van de verhuur aan uitzendorganisaties voor buitenlandse werknemers geïnvesteerd in 17 eengezinswoningen. Daarnaast is een letter of intent getekend voor de levering en verhuur van 135 woningen voor een beheerder van huisvesting voor buitenlandse studenten en kenniswerkers medio maart 2020.

Ons Investeringsbeleid

Wanneer de prijzen op de woningmarkt stijgen, ligt de nadruk in onze groep op het aankopen van woningen met een hoog rendement uit verhuur door Vondellaan. Wanneer de woningmarkt stabiel is of daalt, ligt de nadruk in onze groep op het aankopen van woningen met een hoog rendement uit toekomstige verwachte waardestijging door Thuisborg. In beide gevallen moet gelden, dat het totaal verwacht rendement uit deze aankopen uiteindelijk voldoende moet zijn voor de uitkering van het rendement aan onze externe investeerders.

Naast het aankopen, verbeteren en onderhouden van de woningen zelf, investeren beide vennootschappen in aanverwante dienstverlening. Bij Thuisborg gaat het daarbij vooral om publieksvoorlichting. Bij Vondellaan gaat het vooral om de ontwikkeling van Borgplaats, een online platform voor het koppelen van directe investeerders en aanbieders van eengezinswoningen. Beide vennootschappen investeren met oog op de toekomst in nieuwe ontwikkelingen, waaronder flexwoningen, blockchain technologie en domotica.

Financiële verhoudingen

Thuisborg en Vondellaan zijn beiden volledig eigendom van de holding Soliditry B.V., die als enige verantwoordelijk is voor het bestuur van beide ondernemingen. Zowel Thuisborg als Vondellaan maken verder gebruik van een aparte rekening, gehouden door Stichting De Bewaarder, voor het beheer van hun geldstromen vanwege inkomsten en investeringen.

Gedurende de loop van het jaar is er voortdurend sprake van geldstromen van de houdstermaatschappij of de bewaarder van en naar de dochtervennootschappen. Binnen onze groep kunnen geldstromen tussen de holding en de groepsmaatschappijen ook uitgedrukt en verrekend worden in HYTAR, de crypto valuta die binnen onze groep is ontwikkeld. Meer informatie over onze HYTAR vindt u hier.

Thuisborg, Vondellaan en de houdstermaatschappij Soliditree voeren ieder hun eigen administratie en jaarrekening, waarin hun verhouding met de houdstermaatschappij en hun tegoed bij de bewaarder maandelijks wordt vastgesteld. Onze vastgoed vennootschappen verstrekken zekerheden, waaronder hypothecaire zekerheden aan derden, maar uitsluitend voor hun eigen verplichtingen. De houdstermaatschappij verstrekt zowel ten behoeve van Thuisborg als ten behoeve van Vondellaan van tijd tot tijd obligatoire zekerheden aan derden binnen het kader van de normale bedrijfsvoering van de groepsmaatschappijen binnen het kader van de normale bedrijfsvoering van de groepsmaatschappijen.